AKTUALNOŚCI

 

 

 • Kolejna Wspólnota
  12 sierpnia 2021

  Przełom lipca i sierpnia spędziliśmy na organizacji kolejnej Wspólnoty Mieszkaniowej zawiązanej w budynku przy ul. Bażantów w Katowicach. Nieruchomość posiada 51 lokali, halę garażową na 32 pojazdy oraz 14 miejsc postojowych zewnętrznych.
  Wszystkim Właścicielom i Deweloperowi serdecznie dziękujemy za podjęcie decyzji o przekazaniu nam w zarząd swojej nieruchomości.
   
  budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bażantów 20d w Katowicach

 • Podnosimy kwalifikacje
  5 sierpnia 2021

  Kolejne szkolenie za nami. Tym razem w lipcowym webinarium poszerzyliśmy naszą wiedzę z zakresu zmian w regulacjach prawnych dotyczących rozliczania mediów w budynkach wielorodzinnych oraz nowych wytycznych w zakresie ich opomiarowania.
   
  Poniżej zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
   

  zaświadczenie o szkoleniu pracowników ADM Property sp. z o.o. z rozliczania mediów

 • Kolejna Wspólnota
  30 lipca 2021

  W czerwcu Właściciele kolejnej Wspólnoty Mieszkaniowej z ul. Bażantów w Katowicach zmienili sposób zarządu i powierzyli nam pod opiekę swoją nieruchomość. Jest to już 14 nieruchomość będąca w naszej obsłudze przy ul. Bażantów.
  Wszystkim Właścicielom i Deweloperowi serdecznie dziękujemy za okazane zaufanie.
   
  budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bażantów 20ew Katowicach zarządzany przez ADM Property sp. z o.o.

 • Podnosimy kwalifikacje
  14 lipca 2021

  Unikanie ryzyka związanego z popełnianiem błędów wymaga ciągłego szkolenia naszych pracowników. W czerwcowym szkoleniu zapoznaliśmy się z najczęściej popełnianymi błędami przez zarządców nieruchomości, abyśmy mogli ich unikać w trakcie obsługi naszych Partnerów.
   
  Poniżej zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
   

  zaświadczenie o szkoleniu z zakresu błędów popełnianych przez zarządców nieruchomości

 • Kolejna Wspólnota
  24 czerwca 2021

  Pierwsza połowa 2021r upłynęła nam na organizowaniu kilku Wspólnot Mieszkaniowych, które powierzyły nam w zarząd swoje nieruchomości. Wspólnota, która pierwsza dołączyła do nas w 2021 roku, znajduje się w Katowicach na osiedlu Dębowe Tarasy. W skład nieruchomości wchodzą 2 budynki w których znajduje się łącznie 127 lokali mieszkalnych, 2 hale garażowe i 53 miejsca postojowe zewnętrzne.
  Dziękujemy za zaufanie.
   
  budynki Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Baildona 2 i 4 w Katowicach nad którymi zarząd pełni ADM Property sp. z o.o.

 • Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy w Krakowie
  13 maja 2021

  Szanowni Państwo

  Działając w imieniu zarządzanej przez nas krakowskiej Wspólnoty Mieszkaniowej zapraszamy do składania ofert na wymianę urządzeń pomiarowych wody ciepłej, zimnej oraz ciepłomierzy znajdujących się na korytarzach budynku mieszkalnego.
   
  Wymagania ofertowe związane z przedmiotowym postępowaniem znajdują się tutaj:
   
  wymagania ofertowe na wymianę urządzeń pomiarowych we katowickiej Wspólnocie Mieszkaniowej zarządzanej przez ADM Property sp. z o.o.
   
  z poważaniem

  Zespół ADM Property sp. z o.o.

 • Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy w Katowicach
  13 maja 2021

  Szanowni Państwo

  Działając w imieniu zarządzanej przez nas katowickiej Wspólnoty Mieszkaniowej zapraszamy do składania ofert na wymianę urządzeń pomiarowych wody ciepłej, zimnej oraz ciepłomierzy znajdujących się na korytarzach budynku mieszkalnego.
   
  Wymagania ofertowe związane z przedmiotowym postępowaniem znajdują się tutaj:
   
  wymagania ofertowe na wymianę urządzeń pomiarowych we katowickiej Wspólnocie Mieszkaniowej zarządzanej przez ADM Property sp. z o.o.
   
  z poważaniem

  Zespół ADM Property sp. z o.o.

 • Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy
  3 maja 2021

  Szanowni Państwo

  Działając w imieniu administrowanej przez nas Wspólnoty Mieszkaniowej Zielone Katowice zapraszamy do składania ofert na wymianę urządzeń pomiarowych wody ciepłej, zimnej oraz ciepłomierzy.
   
  Wymagania ofertowe związane z przedmiotowym postępowaniem znajdują się tutaj:
   
  wymagania ofertowe na wymianę urządzeń pomiarowych we Wspólnocie Mieszkaniowej Zielone Katowice administrowanej przez ADM Property sp. z o.o.
   
  z poważaniem

  Zespół ADM Property sp. z o.o.

 • Malowanie Wspólnot Mieszkaniowych
  13 kwietnia 2021

  Szanowni Państwo

  Działając w imieniu zarządzanych i administrowanych przez nas Wspólnot Mieszkaniowych zapraszamy do składania ofert na malowanie klatek schodowych.
   
  Wymagania ofertowe związane z przedmiotowym postępowaniem znajdują się tutaj:
   
  zaproszenie do złożenia ofert na przeglądy techniczne w 2021r budynków zarządzanych i administrowanych przez ADM Property sp. z o.o.

   
  z poważaniem

  Zespół ADM Property sp. z o.o.

 • Przeglądy techniczne w 2021r
  13 kwietnia 2021

  Szanowni Państwo

  Działając w imieniu zarządzanych i administrowanych przez nas Wspólnot Mieszkaniowych zapraszamy do składania ofert na wykonanie przeglądów technicznych w zarządzanych przez nas budynkach , zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane.
   
  Wymagania ofertowe związane z przedmiotowym postępowaniem znajdują się tutaj:
   
  zaproszenie do złożenia ofert na przeglądy techniczne w 2021r budynków zarządzanych i administrowanych przez ADM Property sp. z o.o.
   
  z poważaniem

  Zespół ADM Property sp. z o.o.

 • Wykonanie izolacji fundamentów
  6 kwietnia 2021

  Szanowni Państwo

  Działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Karliczka 33-33a w Katowicach, zapraszamy do składania ofert na wykonanie izolacji zewnętrznej ścian fundamentowych budynku Wspólnoty.
   
  Wymagania ofertowe związane z przedmiotowym postępowaniem znajdują się tutaj:
   
  zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie izolacji fundamentów budynku administrowanego przez ADM Property sp. z o.o.
   
  z poważaniem

  Zespół ADM Property sp. z o.o.

 • Życzenia świąteczne
  2 kwietnia 2021

  życzenia wielkanocne na 2021r od zarządcy nieruchomości ADM Property sp. z o.o.

 • Podnosimy kwalifikacje
  3 lutego 2021

  W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych klientów, poprzez wykupienie właściwego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości, uczestniczyliśmy w szkoleniu dotyczącym zasad ubezpieczenia oraz zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela w ramach przedmiotowego ubezpieczenia.
   
  Poniżej zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
   

  certyfikat ukończenia szkolenia z ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości

 • Kolejna Wspólnota
  30 grudnia 2020

  Przedstawiamy budynki Wspólnoty Mieszkaniowej, która w IV kwartale 2020r powierzyła nam zarząd swoją nieruchomością. Budynki znajdują się w Katowicach bezpośrednio przy Dolinie Trzech Stawów. Nieruchomość składa się z 242 lokali oraz 2 hal garażowych wyposażonych między innymi w platformy parkingowe do podnoszenia pojazdów.
  Wszystkim osobom odpowiedzialnym za podjęcie decyzji o przekazaniu nam w Zarząd przedmiotowej nieruchomości serdecznie dziękujemy.

   

  budynki Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 42 i 44 w Katowicach nad którymi zarząd pełni ADM Property sp. z o.o.

 • Kolejna Wspólnota
  28 grudnia 2020

  Ostatni kwartał 2020r spędziliśmy na organizacji nowo powstałej Wspólnoty Mieszkaniowej w Katowicach przy ul. Bażantów. Budynek Wspólnoty jest największym budynkiem przy ul. Bażantów, a zarazem jest to największa jedno budynkowa Wspólnota będąca w naszej obsłudze. W budynku znajduje się 296 lokali oraz hala garażowa o powierzchni blisko 3000m2. Teren nieruchomości to ponad 15 tyś m2.
  Wszystkim zaangażowanym w przekazanie nam nieruchomości w zarząd serdecznie dziękujemy.

   

  budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bażantów 24, 26 w Katowicach będący w obsłudze ADM Property sp. z o.o.

 • Życzenia Świąteczne
  21 grudnia 2020

  życzenia od ADM Property sp. z o.o. z okazji Bożego Narodzenia

 • Podnosimy kwalifikacje
  19 grudnia 2020

  Zwiększanie jakości obsługi naszych klientów wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji naszych pracowników. W grudniowym szkoleniu uzupełniliśmy naszą wiedzę, dzięki której możemy podejmować właściwe decyzje w zakresie zgłaszania roszczeń do Deweloperów.
   
  Poniżej zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
   

  certyfikat szkolenia ADM Property sp. z o.o. z zakresu dochodzenia roszczeń od Deweloperów.

 • Kolejna Wspólnota
  21 sierpnia 2020

  Wakacje mijają w ADM Property pod znakiem wytężonej pracy. Właściciele kolejnej Wspólnoty Mieszkaniowej z ul. Bażantów w Katowicach, podjęli decyzję o zmianie sposobu zarządu i powierzeniu nam pod opiekę swojej nieruchomości. Jest to już 4 budynek z 6 znajdujących się na jednym osiedlu. Serdecznie dziękujemy za okazane zaufanie.
   

  budynek Wspólnoty MIeszkaniowej przy ul. Bażantów 20b w Katowicach

 • Podnosimy kwalifikacje
  14 sierpnia 2020

  Ciągłe zmiany w przepisach wymagają ciągłego podnoszenia wiedzy naszych pracowników. W lipcu uczestniczyliśmy w szkoleniu dotyczącym obowiązków podatkowych Wspólnot Mieszkaniowych.
   
  Poniżej zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
   

  certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu dla zarządcy nieruchomości z obsługi podatkowej wspólnot mieszkaniowych.

 • Kolejna Wspólnota
  9 sierpnia 2020

  Pierwszy miesiąc wakacji upłynął nam na organizacji nowo powstałej Wspólnoty Mieszkaniowej i rozpoczęciu współpracy z kolejnym Deweloperem. Tym razem do obsługi przejęliśmy 4 budynkową Wspólnotę Mieszkaniową na katowickim osiedlu Witosa, posiadającą 150 lokali mieszkalnych i 146 miejsc w podziemnej hali garażowej. Wszystkim Właścicielom oraz Deweloperowi dziękujemy za okazane zaufanie.
   

  teren Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedle Bardowskiego 1 w Katowicach

 • Wymiana stolarki drzwiowej
  8 lipca 2020

  Szanowni Państwo

  Działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Karliczka 5 w Katowicach zapraszamy do składania ofert na wymianę stolarki drzwiowej w budynku Wspólnoty.
   

  Wymagania ofertowe związane z przedmiotowym postępowaniem znajdują się tutaj:
   

  zaproszenie do złożenia ofert na wymianę drzwi w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
   

  z poważaniem

  Zespół ADM Property sp. z o.o.

 • Przeglądy techniczne w 2020r
  22 kwietnia 2020

  Szanowni Państwo

  Działając w imieniu zarządzanych i administrowanych przez nas Wspólnot Mieszkaniowych zapraszamy do składania ofert na wykonanie przeglądów technicznych w zarządzanych przez nas budynkach , zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane.

  Wymagania ofertowe związane z przedmiotowym postępowaniem znajdują się tutaj:

   

  zaproszenie do złożenia ofert na przeglądy techniczne w 2020r budynków zarządzanych i administrowanych przez ADM Property sp. z o.o.

   

  z poważaniem

  Zespół ADM Property sp. z o.o.

 • Życzenia świąteczne
  11 kwietnia 2020

  kartka z życzeniami na święta Wielkanocne 2020r od ADM Property sp. z o.o.

 • Kolejna Wspólnota
  26 stycznia 2020

  Przełom roku 2019 i 2020 upłynął nam na organizacji kolejnej Wspólnoty Mieszkaniowej. Tym razem Właściciele we Wspólnocie zmienili sposób zarządu i powierzyli nam zarząd nad ich nieruchomością składającą się z 41 lokali i hali garażowej. Jest to już 10 Wspólnota przy ulicy Bażantów w Katowicach będąca w naszej obsłudze. Wszystkim Właścicielom dziękujemy za okazane zaufanie.

   

  budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bażantów 20c w Katowicach

 • Życzenia świąteczne
  15 grudnia 2019

  kartka świąteczna życzeniami świątecznymi i noworocznymi na 2020r od Zespołu ADM Property sp. z o.o.

 • Wymiana dźwigów osobowych
  10 grudnia 2019

  Szanowni Państwo

  Działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mysłowickiej 9 w Katowicach, ADM Property sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wymianę dźwigów w Katowicach przy ul. Mysłowickiej 9.

   

  wymagania ofertowe do wykonania zabudowy balkonów w Katowicach

   

  z poważaniem

  Zespół ADM Property sp. z o.o.

 • Kolejna Wspólnota
  14 września 2019

  Wakacje zakończyliśmy pozyskaniem kolejnej nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej do zarządzania. Na nieruchomości zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Nasypowej znajdują się dwa budynki wielorodzinne posiadające łącznie blisko dwieście lokali i dwie hale garażowe w kondygnacji podziemnej. Wszystkim osobom odpowiedzialnym za podjęcie decyzji o przekazaniu nam w Zarząd przedmiotowej nieruchomości serdecznie dziękujemy.

   

  Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nasypowej w Katowicach w obsłudze zarządcy nieruchomości ADM Property sp. z o.o.

 • Przeglądy techniczne w 2019r
  19 maja 2019

  Szanowni Państwo

  Działając w imieniu zarządzanych i administrowanych przez nas Wspólnot Mieszkaniowych zapraszamy do składania ofert na wykonanie przeglądów technicznych w zarządzanych przez nas budynkach , zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane.

  Wymagania ofertowe związane z przedmiotowym postępowaniem znajdują się tutaj:
   

  wymagania do ofert na przeglądy techniczne budynków zarządzanych i administrowanych przez ADM Property sp. z o.o.

  z poważaniem

  Zespół ADM Property sp. z o.o.

 • Wykonanie podwyższenia kominów
  18 marca 2019

  Szanowni Państwo

  Działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 13 w Mysłowicach, ADM Property sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie podwyższenia kominów w budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mysłowicach.

   

  wymagania ofertowe do wykonania zabudowy balkonów w Katowicach

   

  z poważaniem

  Zespół ADM Property sp. z o.o.

 • Podnosimy kwalifikacje
  18 marca 2019

  W celu zapewnienia prawidłowego prowadzenia spraw księgowych w zarządzanych przez nas Wspólnotach Mieszkaniowych uczestniczyliśmy w kolejnym szkoleniu podnoszącym nasze kwalifikacje.

  Poniżej zaświadczenie o ukończeniu kursu.

   

  zaświadczenie o ukończeniu kursu dot. księgowości wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ADM Property sp. z o.o.

 • Podnosimy kwalifikacje
  24 lutego 2019

  Mając na uwadze konieczność prawidłowej obsługi Wspólnot Mieszkaniowych, w ostatnim czasie nasz zespół uczestniczył w szkoleniach dotyczących przygotowywania w postaci elektronicznej rocznych sprawozdań finansowych oraz obsługi podatkowej Wspólnot Mieszkaniowych po nowelizacji 2018/2019
  Poniżej zaświadczenia o ukończeniu szkoleń.

  Zaświadczenie o szkoleniu z obsługi podatkowej Wspólnot Mieszkaniowych po nowelizacji 2018/2019

  Certyfikat za udział w seminarium dotyczącym przygotowania w postaci elektronicznej rocznych sprawozdań finansowych (e-sprawozdania)

 • Boże Narodzenie 2018
  17 grudnia 2018

  kartka świąteczna z choinką i życzeniami świątecznymi i noworocznymi od Zespołu ADM Property sp. z o.o.

   

   

 • Kolejna Wspólnota
  16 listopada 2018

  Październik zakończyliśmy przejęciem do zarządzania kolejnej Wspólnoty Mieszkaniowej na osiedlu Park Bażantów. Tym razem decyzję o powierzeniu nam opieki nad nieruchomością podjął już sam Deweloper i jest to kolejny Deweloper, który rozpoczął z nami współpracę. Nowo przejęty do obsługi budynek składa się z 41 mieszkań i hali garażowej i jest drugim budynkiem, który znajduje się pod naszą opieką na osiedlu Park Bażantów. Serdecznie dziękujemy za powierzone nam zaufanie.

   

  budynek na osiedlu Park Bażantów zarządzany przez ADM Property sp. z o.o. - ul. Bażantów 20a w Katowicach

 • Wspólnota z Katowic
  10 listopada 2018

  W październiku 2018r Właściciele kolejnej Wspólnoty Mieszkaniowej podjęli decyzję o powierzeniu nam w zarząd swojej nieruchomości. Nieruchomość znajduje się na nowo budowanym osiedlu Park Bażantów w Katowicach. W skład nieruchomości wchodzi budynek mieszkalny z 41 mieszkaniami i halą garażową. Właścicielom we Wspólnocie dziękujemy za powierzone nam zaufanie i oddanie nam pod opiekę swojej nieruchomości.

   

  zarządzany przez ADM Property sp. z o.o. budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bażantów 20 w Katowicach

 • Wspólnota z Krakowa
  28 września 2018

  Trzeci kwartał 2018r zakończyliśmy pozyskaniem do zarządzania kolejnej Wspólnoty Mieszkaniowej. Nieruchomość Wspólnoty znajduje się przy ul. Bieńczyckiej w Krakowie i jest to kolejna Wspólnota, z terenu Nowej Huty w naszej obsłudze. W skład nieruchomości wchodzą dwa budynku wielorodzinne o łącznej powierzchni ponad 18 tyś m2 posiadające w sumie 275 mieszkań i dwie hale w kondygnacji podziemnej. Właścicielom we Wspólnocie dziękujemy za powierzone nam zaufanie i oddanie nam w zarząd swojej nieruchomości.

   

  budynek Wspólnoty przy ul. Bieńczyckiej 15d w Krakowie w zarządzie ADM Property sp. z o.o.

 • Przeglądy systemów detekcji CO i LPG
  14 września 2018

  Szanowni Państwo

  Działając w imieniu zarządzanych i administrowanych przez nas Wspólnot Mieszkaniowych zapraszamy do składania ofert na wykonanie kontroli systemów detekcji CO i LPG.

   

  Wymagania ofertowe związane z przedmiotowym postępowaniem znajdują się tu:

   

  wymagania do przeglądu systemów detekcji CO i LPG w budynkach zarządzanych i administrowanych przez ADM Property sp. z o.o.

 • Przeglądy budowlane
  12 sierpnia 2018

  Szanowni Państwo

  Działając w imieniu zarządzanych i administrowanych przez nas Wspólnot Mieszkaniowych zapraszamy do składania ofert na wykonanie okresowej kontroli kominiarskiej w zarządzanych przez nas budynkach , zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane.

   

  Wymagania ofertowe związane z przedmiotowym postępowaniem znajdują się tutaj:

   

  wymagania do ofert na przeglądy kominiarskie budynków zarządzanych i administrowanych przez ADM Property sp. z o.o.

   

  z poważaniem

  Zespół ADM Property sp. z o.o.

 • Kolejna Wspólnota
  3 sierpnia 2018

  Pierwszy miesiąc wakacji zakończyliśmy przejmowaniem do administrowania Wspólnoty Mieszkaniowej Zielone Katowice. Nieruchomość Wspólnoty znajduje się w katowickiej dzielnicy Kostuchna i składa się z budynków wielorodzinnych posiadających łącznie 66 mieszkań i 3 hale garażowe. Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej i wszystkim Właścicielom we Wspólnocie dziękujemy za podjęcie decyzji o zmianie Administratora i powierzenie nam do obsługi Waszej nieruchomości.

   

  budynek Wspólnoty Mieszkaniowej Zielone Katowice administrowany przez ADM Property sp. z o.o.

 • Podnosimy kwalifikacje
  31 marca 2018

  W ostatnich dniach nasz zespół uczestniczył w spotkaniu Zarządców Nieruchomości, którego tematyką były nowe zasady ochrony danych osobowych we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. W trakcie spotkania poruszony został min. temat wdrożenia nowych zasad ochrony danych osobowych i prawo do informacji członków wspólnot mieszkaniowych.

   

  Poniżej zaświadczenie o ukończeniu kursu.

   

  certyfikat przedstawiający udział ADM Property sp. z o.o. w szkoleniu z zasad dotyczących ochrony danych osobowych i przygotowanie do RODO

 • Życzenia świąteczne
  30 marca 2018

  życzenia wielkanocne od Zarządcy Nieruchomości ADM Property sp. z o.o.

   

   

Ta strona korzysta z cookies
Dowiedz się więcej
Informacja o cookies