POMOC W ZMIANIE ZARZĄDCY / ADMINISTRATORA NIERUCHOMOŚCI

 

Świadczymy nieodpłatną pomoc w zmianie zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, a w sytuacji braku Zarządu Wspólnoty pomagamy w jego powołaniu.

 

W trakcie zmiany zarządcy/administratora nieruchomości organizujemy spotkania informacyjne z członkami Wspólnoty, na których przedstawiamy całą procedurę zmiany zarządcy. Następnie pomagamy zwołać zebranie Wspólnoty, którego porządek obejmował będzie zmianę dotychczasowego zarządcy. W sytuacjach tego wymagających, w zebraniach uczestniczy również współpracujący z nami Adwokat oraz Notariusz.

 

W trakcie zmiany zarządcy, dokonujemy sprawdzenia i protokolarnie przejmujemy dokumentację techniczną, organizacyjno-administracyjną, finansowo – księgową i prawną nieruchomości. Dokonujemy również odpowiednich zgłoszeń do firm i instytucji, które powinny być poinformowane o zmianie zarządcy.

 

Ponadto w sytuacji, gdy dotychczasowy właściciel nieruchomości nie przekazał Wspólnocie kompletnej dokumentacji technicznej nieruchomości, pomagamy wyegzekwować jej wykonanie przez dotychczasowego właściciela na jego koszt.

 

Nieodpłatna pomoc w powyższym zakresie świadczona jest w przypadku powierzenia nam usługi zarządzania/administrowania nieruchomością. W pozostałych przypadkach ceny powyższych usług ustalane są indywidualnie w zależności od zakresu zleconych prac.

Ta strona korzysta z cookies
Dowiedz się więcej
Informacja o cookies